top of page

1. Boisko

 

Wymiary boiska są podane na ilustracji. Górny brzeg siatki sięga wysokości 1,55 m po bokach i 1,52 m na środku boiska. Linie wchodzą w skład boiska i danych pól serwisowych.

2. Losowanie

 

Zwycięzca losowania przed meczem wybiera serw lub stronę boiska.

 

 

3. Punktacja

 

• Obecnie najczęściej gra się mecze do dwóch wygranych setów.
• Do zwycięstwa w secie potrzeba zasadniczo 21 punktów.
• Mecz trwa do dwóch wygranych setów.
• Strona, która pierwsza zdobywa 21 punktów wygrywa seta, jeżeli strony osiągną wynik 20:20 to seta wygrywa strona zdobywająca przewagę dwóch punktów.
• Jeżeli strony osiągną wynik 29:29 to seta wygrywa strona zdobywająca trzydziesty punkt.
• Strona wygrywająca seta pierwsza serwuje w następnym secie.
• Zmiana stron boiska następuje po pierwszym secie i - jeśli w setach jest 1:1 - po drugim secie i w połowie trzeciego seta (po zdobyciu 11 pkt.).
• Przed drugim setem dozwolona jest przerwa 1,5 minutowa, przed trzecim - pięciominutowa.

Punkty zdobywa się po każdym serwie. Na początku drugiego i ewentualnego trzeciego seta serw przysługuje zwycięzcy poprzedniego seta.

4. Serw

 

Jeśli serwujący zagrywa z prawego pola serwisowego, odbierający musi znajdować się również na swoim prawym polu, z lewego pola serwuje się na lewe, inaczej mówiąc, serwuje się po przekątnej. Serwuje się z dołu, tzn. podczas uderzenia lotka powinna być poniżej talii serwującego. W trakcie serwu serwujący i odbierający nie mogą odrywać stóp od podłoża. Głowica rakiety serwującego musi być wyraźnie poniżej jego dłoni, inaczej mówiąc, nie wolno serwować rakietką trzymaną poziomo, głowica musi być skierowana w dół. Nietrafienie przez serwującego w lotkę powoduje stratę serwu.

5. Gra pojedyńcza

 

Zawodnik serwuje z prawego pola serwisowego, jeśli ma zero lub parzystą liczbę punktów i z lewego pola, jeśli zdobył nieparzystą liczbę punktów. Lotka jest odbijana na przemian przez zawodników do chwili dotknięcia boiska lub popełnienia błędu. Po zdobyciu punktu zmienia się pole serwisowe.

6. Gra podwójna

 

Każdorazowo, gdy strona zaczyna serwy, pierwszą zagrywkę wykonuje z prawego pola serwisowego. Tylko odbierający może odbić zaserwowaną lotkę, jeżeli lotka dotknie lub zostanie uderzona przez jego partnera, strona serwująca zdobywa punkt. Partner serwującego i partner odbierającego mogą w chwili wykonywania serwu zajmować dowolne pozycje na boisku (nie przeszkadzające stronie przeciwnej). Po wykonaniu odbioru serwu ustawienie zawodników jest dowolne (tzn. pola serwisowe nie mają znaczenia poza momentem serwu i odbioru) i każdy z zawodników tworzących daną parę może odbić lotkę (zasada analogiczna jak w tenisie, w przeciwieństwie do tenisa stołowego). Jeśli dana akcja zakończyła się zwycięstwem strony serwującej, zdobywa ona punkt, a serwujący wykonuje kolejny serw z innego pola niż poprzednio. Jeśli akcję wygrała strona odbierająca, również zdobywa punkt, a serw wykonuje zawodnik z prawego pola (jeśli drużyna ma parzystą ilość punktów) lub z lewego (jeśli drużyna ma nieparzystą liczbę punktów).

 

7. Najważniejsze błędy powodujące przegranie akcji

 

a) błędy serwu opisane w pkt. 4;
b) zagranie lotki na aut albo dotknięcie przez nią sufitu, ściany itp.;
c) lotka nie przeszła ponad siatką (dotknięcie przez lotkę górnego brzegu siatki - jeśli przeszła na boisko przeciwnika - nie jest nigdy błędem, także przy serwie - gra jest kontynuowana;
d) lotka dotknęła zawodnika lub jego ubioru;
e) uderzenie lotki nie na swojej stronie boiska (uderzający może jednak podążyć rakietą za lotką ponad siatką podczas uderzenia);
f) dotknięcie siatki lub słupka, gdy lotka jest w grze (gdy już trafiliśmy lotką w pole przeciwnika, możemy dotknąć siatki);
g) wtargnięcie na boisko przeciwnika (poza sytuacją dopuszczoną w pkt. e) rakietą lub ciałem ponad siatką (pod siatką również jest błędem, jeśli przeszkodziło lub rozpraszało przeciwnika);
h) przeszkadzanie przez powstrzymywanie przeciwnika od uderzenia lotki, gdy ta przelatuje ponad siatką (praktycznie chodzi o blokowanie rakietką uderzenia przeciwnika dozwolonego w pkt. e);
i) złapanie i przytrzymanie lotki na rakiecie, a następnie rzucenie podczas uderzenia;
j) podwójne uderzenie przez jednego zawodnika lub uderzenie jej po kolei przez obydwu zawodników tworzących parę deblową.

 

8. Powtórzenia

 

W razie niemożności ustalenia czy lotka wyszła na aut zarządza się powtórzenie. Jeżeli serwujący prawidłowo zaserwuje przed przygotowaniem się odbierającego i ten ostatni nie podejmie próby odbioru, także powtarza się grę od ostatniego serwu.

 

bottom of page