top of page

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW DO BADMINTONA BADDERS BADMINTON CLUB W BIAŁYMSTOKU

 1. Korty do badmintona są miejscem realizacji zajęć sportowych oraz imprez sportowo – rekreacyjnych, treningów, meczów w szczególności organizowanych przez ,,Badders -Club''

 2. Zabrania się wykorzystywać korty do innych celów niż w pkt. 1.

 3. Osoby korzystające z kortów do badmintona zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 4. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do zachowania bezpieczeństwa swojego i współćwiczących.

 5. Korzystający z kortów odpowiada za pozostawienie po sobie ładu i porządku.

 6. Na kortach grupy zorganizowane przebywają w obecności opiekuna,instruktora,trenera.. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada nauczyciel lub trener prowadzący zajęcia.

 7. Wszelkie uszkodzenia sprzętu trzeba natychmiast zgłaszać u prowadzącego zajęcia. Za szkody wyrządzone przez użytkownika ponosi on całkowitą odpowiedzialność finansową.

 8. Zachowanie na korcie nie powinno przeszkadzać osobom grającym na kortach sąsiednich.

 9. Wszystkich ćwiczących obowiązuje obuwie o rzeźbie podeszwy przystosowanej do kortów . Na korcie należy mieć pełen ubiór sportowy.

 10. Obuwie należy zmienić w szatni, przed wejściem na korty i halę sportową.

 11. Celem nie przeszkadzania innym osobom grającym, kolejny Klient ma prawo wejścia na kort nie wcześniej niż 5 minut przed godziną rozpoczęcia gry, a aktualnie grający zobowiązany jest w tym czasie zakończyć grę oraz przygotować kort dla kolejnych osób poprzez dokładne wyszczotkowanie kortu.

 12. Wszyscy nie przestrzegający regulaminu tracą prawo do korzystania z kortów bez zwrotu kosztów.

 13. Na terenie kortów jest bezwzględny zakaz przebierania się, używania słów powszechnie uważanych za wulgarne, żucia gumy do żucia, spożywania posiłków oraz gorących napojów (kawa, herbata, itp.). Podczas zajęć projektowych zabrania się wnoszenia toreb, plecaków itp.

 14. Ćwiczący w grupie zobligowani są do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom instruktora.

 15. Każda rezerwacja dotyczy ściśle określonego kortu.

 16. Wszystkie urządzenia na kortach oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

 17. Po zakończeniu gry, niezwłoczne jest opuszczenie kortu, jeżeli gra będzie kontynuowana, Badders doliczy opłatę za każdą rozpoczętą godzinę.

 18. Warunkiem korzystania z kortów do badmintona,, Badders'' jest AKCEPTACJA wytycznych niniejszego regulaminu, ochrony, pracowników obiektów oraz trenerów. Dziękujemy za zrozumienie i prosimy o jak najbardziej uważne zapoznanie się i wdrożenie powyższych procedur.

 19. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Pracownik ,trener ,,Badders'',który

       ma prawo również, dokonać wszelkich odstępstw od niniejszego regulaminu.

CELEM DZIAŁNIA ,,BADDERS – CLUB'' jest:

 1. Promocja zdrowego,aktywnego stylu życia wśród dzieci,młodzieży i dorosłych

 2. Promocja gry w badmintona wśród wszystkich grup społecznych i zawodowy

 3. Promocja wiedzy o zdrowotnych korzyściach gry w badmintona .

 4. Organizacja kampanii społecznych promujących zdrowy styl życia.

 5. Prowadzenie treningów i zajęć dydaktycznych wykorzystujących grę w badmintona jako narzędzie w walce z krótkowzrocznością dzieci i młodzieży.

 6. Prowadzenie zajęć dla dzieci powracających do zdrowia .

 7. Prowadzenie zajęć integracyjnych dzieciom z niepełnosprawnością.

   

   

                                                                                                                                                                                                                              BADDERS

bottom of page